Radio Plus Online

Więcej o Radio Plus

Radio Plus – sieć stacji radiowych, wspólny projekt grup medialnych Eurozet i Time SA. W skład sieci – na podstawie umów operatorskich bądź franczyzowych – wchodzą głównie rozgłośnie diecezjalne. Sieć Radia Plus nadaje program o charakterze społeczno-religijnym. W ramówce, poza pasmami muzyczno-informacyjnymi, znajdują się m.in. audycje publicystyczne. Programy lokalne nadawane są przede wszystkim w godzinach 16:00 – 20:00.

Aktualnym formatem muzycznym Radia Plus jest classic hits (utwory lat 70., 80. i 90.). Od 1 kwietnia 2016 programowi towarzyszy liner: Przeboje z Nutą Nostalgii.